250€
Ξεκίνησε την 20 Ιουνίου 2024

Το SSI Advanced Open Water Diver είναι η επόμενη βαθμίδα αναγνώρισης στην πορεία για να γίνεις Master Diver SSI και περιλαμβάνει τέσσερα Ψηφιακά κιτ ειδικού προγράμματος SSI. Αφού ολοκληρώσετε τα τέσσερα προγράμματα SSI Specialty που σας ενδιαφέρουν, καθώς και 24 καταγεγραμμένες καταδύσεις, θα λάβετε αυτόματα τη βαθμολογία αναγνώρισης SSI Advanced Open Water Diver, μαζί με τις πιστοποιήσεις του προγράμματος SSI Specialty.

Ποια είναι η αντίδρασή σας;
10Cool2Bad3Lol2Sad